1.10.2016 Ragnar Ekbergin Säätiö uudisti ilmeensä

Ragnar Ekbergin Säätiö siirtyi Aspicoren tuoreinpaan apurahajärjestelmään.
Kotisivut kokivat täydellisen ulkoasun muutokset, kuitenkin säätiön perinteitä noudattaen.
Apurahajärjestemä muokattiin ulkoasultaan kotisivujen tyylin mukaiseksi.
Samalla kertaa apurahajärjestelmään saatiin paljon uutta ja parempaa käytettävyyttä.
Käyttöön otettettiin sähköinen vahva tunnistautuminen hakemusten teon yhteyteen.

re_saatio