2.5.2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valitsi Aspicoren apurahajärjestelmän

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valitsi Aspicoren palvelun Terveyden edistämisen määrärahan hakuprosessiin ja hankkeiden hallinnoitiin.Järjestelmä on laajuudeltaa yksi suurimmista Aspicoren toimittamista hakujärjestelmistä. Järjestelmä toimitetaan täysin palveluna, myös hakijoiden tekninen tuki hoidetaan Aspicoren toimesta.