20.3.2023 Urheiluopistosäätiö ponnisti Apuraha4:ään

Urheilupistosäätiö on ollut Aspicoren asiakas jo pitkään. Säätiölle on alunperin tehty melko paljon räätälöintejä järjestelmään ja järjestelmä onkin palvellut hyvin.

Käyttöönoton ensimmäisenä vaiheena selvitettiin säätiölle tehtyjä räätälöintejä ja mietittiin niiden toteutusmahdollisuudet Apuraha4-ympäristössä. Säätiö jakaa apurahoja eri hakijaryhmille ja ryhmien välillä on tietosisällöissä ja prosesseissa eroavuuksia.
Apuraha4-järjestelmä toi myös uusia käsitteitä, kuten hakemusten leimat, jotka aluksi aiheuttivat hämmennystä. Onneksi nämä käsitteet eivät näy apurahan hakijoille, vaan ovat kätevä lisä hakemusten käsittelyssä, kunhan niiden käytön ensin ymmärtää.

Aspicore suunnitteli ja teki tarpeelliset räätälöinnit hakemuslomakkeisiin ja ohjeistuksiin ja tämän jälkeen säätiössä tarkistettiin, mitkä asiat vielä vaativat hiomista. Säätiöllä oli tarve saada lähteville apurahoille rajapinta Visma Netvisor -ohjelmistoon. Tästä käynnistyi ensin selvittelyvaihe, jossa selvitimme rajapinnan toteutusmahdollisuuden. Kun Urheiluopistosäätiö oli kiinnostunut toimimaan pilottiasiakkaana ja saimme tukea myös Visman suunnasta, käynnistimme integrointiprojektin rajapinnan toteuttamiseksi.

Apuraha4 otettiin käyttöön syyskuussa alkaneessa haussa ja uutta Netvisor-rajapintaa päästiin käyttämään nyt maaliskuussa.

Apuraha4 – Järjestelmä tutuksi -webinaari 19.4.2023

Koulutus on suunniteltu erityisesti apurahajärjestelmän uusille asiamieskäyttäjille ja niille, jotka haluavat virkistää muistiaan järjestelmän perusteista.

Webinaari järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Osallistua voi myös ilman Teamsin asennusta. Tarkempi ohjelma on luettavissa ilmoittautumissivulta.

Webinaarin ajankohta on keskiviikko 19.4. klo 9-12.

Ilmoittautumaan pääset tästä.

Webinaari on asiakkaillemme maksuton, joten kannattaa ilmoittautua!

Apuraha4 – Pintaa syvemmälle -webinaari pe 21.4.2023

Tässä asiamieskoulutuksessa mennään syvemmälle järjestelmän ominaisuuksiin ja hallintaan. Koulutuksen avulla saat enemmän irti Apuraha4:stä ja käytät järjestelmää tehokkaasti ja levollisin mielin.

Webinaari järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Osallistua voi myös ilman Teamsin asennusta. Tarkempi ohjelma on luettavissa ilmoittautumissivulta.

Webinaarin ajankohta 9-12.

Ilmoittautumaan pääset tästä.

Ilmoitautumisen yhteydestä löytyy myös webinaarin alustava ohjelma.

Webinaari on asiakkaillemme maksuton, joten kannattaa osallistua!

15.2.2023 Allergiatutkimussäätiölle Apuraha4 -järjestelmä

Allergiatutkimussäätiö ja Helsingin Allergiayhdistyksen Säätiö valitsivat Aspicoren järjestelmän uudistaakseen apurahojen hakuaan. Molempin säätiöiden apurahojen haku tapahtuu samaan aikaan ja hoidetaan samassa järjestelmässä.

Allergiatutkimussäätiö jakaa henkilökohtaisia työskekentelyapurahoja sekä 40.000 euron suuruisia projektiapurahoja.

1.10.2022 Bovalliuksen säätiölle Apuraha4 -järjestelmä

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on pieksämäkeläinen, vuonna 1905 perustettu säätiö.

Säätiö tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö jakaa myös apurahoja tarkoitustaan toteuttaviin kohteisiin suomalaisille yksityishenkilöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

Säätiö halusi uudistaa apurahahallintonsa ja otti yhteyttä Aspicoreen ennen kesää. Silloin keskusteltiin alustavasti tarpeista ja sovittiin elokuulle uusi palaveri tarkempaa kartoitusta varten. Kartoituspalaverin perusteella Aspicore teki tarjouksen palvelun käyttöönotosta, joka päästiin aloittamaan jo elokuun lopussa.

Hakijoille järjestelmä avautui 23.9. ja hakuaikana otettiin käyttöön järjestelmän muita toiminnallisuuksia.

15.9.2022 Turun Kauppaopetussäätiölle apurahajärjestelmä

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen.

Säätiö halusi kehittää hakuprosessejaan ja otti yhteyttä Aspicoreen ja Aspicoren apurahajärjestelmää pääsimme esittelemään hallitukselle viime maaliskuussa Teamsin välityksellä. Toteutimme lomakkeista ehdotuksen aikaisempien apurahalomakkeiden pohjalta ja käyttöönotto tehtiin Teams-palaverien ja sähköpostitse käytyjen kommentointikierrosten avulla.

Säätiö halusi palvella hakijoitaan myös ruotsin- ja englanninkielellä, joten järjestelmän säätiökohtaiset ohjeistukset ja termit käännätettiin käännöstoimistossa viimeisenä vaiheena järjestelmän käyttöönotossa.

Apurahajärjestelmä avautui hakijoille suunnitellusti 1.9.2022.