Apuraha 4 – koulutuswebinaari 6.10.2021

Koulutus on suunniteltu apurahajärjestelmän asiamieskäyttäjille. Webinaari järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Osallistua voi myös ilman Teamsin asennusta.

Webinaarin ajankohta on klo 9-16.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Käyttäjäroolit ja niiden merkitys
 • Käyttäjähallinta ja tunnistautuminen
 • Apurahan elinkaari ja hakemuksen tilat
 • Haun avaaminen ja esitoimet
 • Viestintä hakijoiden kanssa
 • Hakemusten vastaanotto ja siirto käsittelyyn
 • Hakemusten arviointi
 • Tiedotteiden muokkaus
 • Arviointi ja kokouskäsittely
 • Päätökset ja myönnöistä ilmoittaminen
 • Maksusuunnitelmat
 • Maksatusten toiminta
 • Hakemuslomakkeiden tekstien muokkaaminen
 • Automaattiviestit
 • Leimat ja niiden hyödyntäminen
 • Excel-pohjat ja tietojen jatkokäsittely
 • GDPR – tietojen poistot ja anonymisoinnit
 • Vuosi-ilmoitusten toiminta
 • Vuodenvaihde ja kirjanpitokäytännöt
 • Usein kysyttyä
 • Osallistujien kysymyksiä

Ilmoittautumaan pääset tästä.

Koulutuspäivän hinta on 99€ + ALV 24%. Osallistujille lähetetään liittymistä varten kutsulinkki, joten ilmoittauduthan etukäteen.

1.4.2021 OAJ:n työhyvinvointirahasto Aspicoren asiakkaaksi

Työhyvinvointirahasto OAJ logo. Linkki vie säätiön kotisivulle

Viime aikoina Aspicoren Apuraha-4 järjestelmän asiakkaiksi on myös tullut liittoja, joilla on apurahatoimintaa. Olemme erityisen iloisia, kun saimme asiakkaaksemme OAJ:n työhyvinvointia edistävän rahaston.

OAJ:n työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

OAJ:n yhdistykset ja jäsenet voivat nyt ensi kertaa hakea OAJ:n rahaston tukea hankkeille ja koulutuksille, joilla kohennetaan työhyvinvointia ja edistetään työelämän laatua. 

Apurahajärjestelmän käyttöönotto aloitettiin marrassakuussa 2020 ja järjestelmä avautui käyttöön 1.3.2021.

20.1.2021 Yksityisyrittäjäin säätiö valitsi Apuraha 4:n

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee yksityisyrittäjyyttä ja rakentaa sekä ylläpitää yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Säätiö jakaa/myöntää apurahoja erilaisille yrittäjyyteen liittyville hankkeille sekä tutkimustyöhön.

Säätiön tärkeimpänä ajatuksena on yrittäjyyttä edistävien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen käyttämällä varoja yksityisyrittäjyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Säätiö tukee yksityisyrittäjyyden hyväksi toimivia järjestöjä sekä yksityisyrittäjyyttä koskevaa tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa. Tukea voidaan antaa myös ennakkoluulottomien ja riskillisten innovaatioiden toteuttamiseen.

Apurahajärjestelmän valinnassaan Säätiö ei kuitenkaan halunnut ottaa riskejä ja valitsikin viisaasti Aspicoren Apuraha4:n.

26.11.2020 – MELA muuttaa APRA-ilmoitusten käytäntöjä

Mela tiedotti parantavansa APRA-ilmoituksen tietoturvaa ja järjestelmästä lähtevien sähköisten ilmoitusten vastausosoite muuttuu vuoden vaihteessa. Samalla käyttöön otetaan uusia teknisiä käytäntöjä.

Apurahajärjestelmä lähettää tiedot automaattisesti MELA:aan asiamiehen toiminnon yhteydessä.

Aspicore tekee automaattisesti muutokset kaikkiin Apurahajärjestelmiin, joten muutos ei vaadi asiakkailtamme mitään toimenpiteitä.

24.8.2020 Biomedicum-Helsinki -säätiö paransi

apurahaprosessejaan ottamalla käyttöön Aspicoren Apurahajärjestelmä 4:n.

Kuvituskuva

Biomedicum Helsinki -säätiön tarkoituksena on tukea kliinisen lääketieteen ja muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiö jakaa vuosittain apurahoja pääasiassa nuorille tutkijoille.

Apurahajärjestelmässä lomakkeet toteutettiin pelkästään englanniksi, sillä lääketieteessä englannin kieli toimii hyvin kaikille hakijoille. Haku avautui 3.8. ja kaikki hakuaikana saapuneet hakemukset siirrettiin helposti käsittelyyn.

2.7.2020 Turvallisuuden tukisäätiö tukeutuu Aspicoreen

Käyttäänotto aloitettiin helmikuussa ja ensin uudistettiin säätiön kotisivut vastaamaan paremmin säätiön toimintaa. Tämän jälkeen siirryttiin apurahajärjestelmän versio 4:n käyttöönottoon.

Apurahajärjestemään siirrettiin säätiön myöntöhistoria, joten uuden järjestelmän käyttöön oton yhteydessä voitiin vanha järjestelmä päästää samalla eläkkeelle.
Järjestelmä saatiin avattua hakijoiden käyttöön kesäkuun alussa ja nyt on ensimmäinen hakuaika onnistuneesti takana.