Apuraha4 – Pintaa syvemmälle -webinaari 10.11.2022

Tässä asiamieskoulutuksessa mennään syvemmälle järjestelmän ominaisuuksiin ja hallintaan. Koulutuksen avulla saat enemmän irti Apuraha4:stä ja käytät järjestelmää tehokkaasti ja levollisin mielin.

Webinaari järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Osallistua voi myös ilman Teamsin asennusta. Tarkempi ohjelma on luettavissa ilmoittautumissivulta.

Webinaarin ajankohta on 10.11. klo 9-12.

Ilmoittautumaan pääset tästä.

Webinaari on asiakkaillemme maksuton.

Apuraha4 – Järjestelmä tutuksi -webinaari 8.11.2022

Koulutus on suunniteltu erityisesti apurahajärjestelmän uusille asiamieskäyttäjille ja niille, jotka haluavat virkistää muistiaan järjestelmän perusteista.

Webinaari järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Osallistua voi myös ilman Teamsin asennusta. Tarkempi ohjelma on luettavissa ilmoittautumissivulta.

Webinaarin ajankohta on 8.11. klo 9-12.

Ilmoittautumaan pääset tästä.

Webinaari on asiakkaillemme maksuton.

15.9.2022 Turun Kauppaopetussäätiölle apurahajärjestelmä

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen.

Säätiö halusi kehittää hakuprosessejaan ja otti yhteyttä Aspicoreen ja Aspicoren apurahajärjestelmää pääsimme esittelemään hallitukselle viime maaliskuussa Teamsin välityksellä. Toteutimme lomakkeista ehdotuksen aikaisempien apurahalomakkeiden pohjalta ja käyttöönotto tehtiin Teams-palaverien ja sähköpostitse käytyjen kommentointikierrosten avulla.

Säätiö halusi palvella hakijoitaan myös ruotsin- ja englanninkielellä, joten järjestelmän säätiökohtaiset ohjeistukset ja termit käännätettiin käännöstoimistossa viimeisenä vaiheena järjestelmän käyttöönotossa.

Apurahajärjestelmä avautui hakijoille suunnitellusti 1.9.2022.

14.9.2022 – Apuraha4 asiakkaat tyytyväisimpiä

Miksi asiakastyytyväisyyttä kannattaa mitata?

Kun asiakas valitsee palvelua tai tuotetta, hän pyrkii tekemään mahdollisimman hyvän valinnan etsimällä tietoa netistä ja kysymällä ystäviltä ja kollegoilta kokemuksia ostopäätöksensä tueksi. Netistä löytyvät kriittiset arviot taasen saavat asiakkaan epävarmaksi ja pohtimaan päätöksensä järkevyyttä.

Tyytyväiset asiakkaat ovat pitkään asiakkaina ja ostavat enemmän. Tyytyväisyyteen kannattaa siis tähdätä. Lisäksi tyytyväisten asiakkaisen kanssa yhteispeli on sujuvaa ja kaikille mukavaa.

Aspicoressa toivomme saavamme asiakkailta mahdollisimman paljon palautetta. Valitettavan usein tieto jostakin virheestä tai ongelmasta ei kantaudu meille asti, jolloin ongelman havaitseminen ja korjaus saattaa viivästyä.

Olemme päättäneet seurata asiakkaittemme tyytyväisyyttä säännöllisesti. Päädyimme käyttämään yhtenä keskeisenä mittarina NPS suositteluindeksiä, jonka suurin vahvuus on yksinkertaisuudessa. Yhdellä kysymyksellä saadaan helposti seurattava mittari toiminnan kehittämistä varten. Se ei yksistään kerro mitä pitäsi tehdä, mutta mittarin muutos antaa tiedon kehityksen suunnasta.

Mitä on NPS?
NPS tulee sanoista ”Net promoter score” ja siihen liittyvään kysymykseen olet varmasti jossain törmännyt – ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua ystävällesi tai kollegallesi asteikolla 1 ja 10 väliltä”. Arvosanan perusteella asiakkaat jaetaan kolmeen eri luokkaan. Arvosanan 9 tai 10 antaneita kutsutaan suosittelijoiksi, sillä nämä ovat suurella todennäköisyydellä tyytyväisiä, ostavia asiakkaita.  Arvosanan 1-6 antaneet ovat tyytymättömiä ja 7-8 antaneita kutsutaan välinpitämättömiksi.

Näin lasketaan NPS arvosana

Aspicoren tulos

Vastaajista 15:lla oli Apuraha4-järjestelmä käytössä. Heidän joukossaan kaikki antoivat arvosanan 9 tai 10, minkä pohjalta saimme NPS suositteluarvosanaksi parhaimman mahdollisen eli täydet 100. Mittari on kehitetty asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja siihen uskomme sen soveltuvan hyvin, sillä yhtään Apuraha4 -asiakastamme ei ole vaihtanut järjestelmää toiseen.

Vanhempien apurahajärjestelmien osalta saimme indeksin arvoksi 66, mikä on sekin alallamme hyvä luku, sillä NPS voi vaihdella -100 – ja 100:n välillä.

Vastaajien lukumäärä oli kuitenkin pieni, joten johtopäätösten teossa pitää huomioida epävarmuus. NPS ei myöskään paljasta muutoksia, joita tapahtuu ryhmän sisällä.

Tämän takia keräämme jatkossakin asiakaspalautetta eri tavoin.

8.9.2022 Apuraha4 – järjestelmän tietoturva auditoitu

Tietoturvalla on merkittävä rooli tietosuojan, eli henkilötietojen suojaamisen, kannalta. Yhtä lailla tärkeää on suojata asiakkaiden tiedot ja prosessit mahdollisilta virheiltä ja väärinkäytöksiltä.

Hyvä tietoturva on apurahajärjestelmän perusvaatimus. Olemme Aspicoressa huomioineet tietoturvan järjestelmän suunnittelusta lähtien rakentaen järjestelmään sisälle useita tietoturvaominaisuuksia. Tietoturva on silti jatkuvaa toimintaa, jolla poistetaan ja minimoidaan tietoon liittyviä uhkia.

Aspicore pyysi tarjoukset auditoinnista kolmelta eri tietoturvayhtiöltä ja valitsi toimittajaksi Fiarone Oy:n. Testausta varten pystytettiin asiakas-instanssin kaltainen ympäristö, joka oli testauksessa hyökkäysten kohteena. Testausta suoritettiin sekä manuaalista että automaattista testausta hyödyntämällä.

Vaikka tiesin, että olemme omin voimin pyrkineet huolehtimaan tietoturvasta hyvin, niin silti hieman perhosia oli vatsassa testauksen tuloksia odotellessa. Tietoturvasta ei voi eikä pidä koskaan olla liian varma.

Järjestelmämme sai hyvän testituloksen ja löydösten ja testauksen arviointiasteikon perusteella arvosanan ”Kiitettävä”.

Aspicore Apuraha4 – Kiitettävä tietoturva

Testiraportissa todettiin myös, että palvelu sekä sen käyttämät rajapinnat on rakennettu siten, että tietoturva on osa arkkitehtuuria ja siinä on toteutettu yleisesti tunnettuja parhaita käytäntöjä.

Jatkamme tietoturvan huomioon ottamista ja tuomme jatkossakin uusia tietoturvaa parantavia ominaisuuksia asiakkaillemme.

Hyvä tietoturva tietenkin myös maksaa ja on osa palvelumaksuamme. Huono tietoturva voi kuitenkin olla moninkertaisesti kalliinpaa. Siksi tietoturvasta ei kannata tinkiä.

Juha Tanner

5.9.2022 – Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja. Säätiön kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Hakijoina on pääosin yhdistyksiä, mutta myös yksityishenkilöt voivat hakea apurahaa.

Säätiö päätyi Aspicoren Apuraha4-järjestelmään, kun olimme esitelleet järjestelmää hallitukselle ja tehneet tarjouksen käyttöönotosta.

Asiakkaalla oli tietosisältö hakemuslomakkeita varten valmiiksi mietittynä ja käyttöönotto saatiin tehtyä muutaman yhteisen palaverin perusteella. Koska säätiö jakaa pääosin avustuksia yhdistyksille, päätettiin ottaa käyttöön organisaatio-toiminnallisuudet, mikä helpottaa hakemusten hallintaa niiden koko elinkaaren ajalla.

Järjestelmään päätettiin myös tuoda historiatietoja aikaisemmin myönnetyistä apurahoista, jolloin selvitykset aikaisemmista myönnöistä saadaan myös tehtyä järjestelmän kautta.

Järjestelmä avautui hakijoille 1.9.2022 ja säätiö järjesti järjestelmän käytöstä tiedotus- ja koulutustilaisuudet kolmella eri paikkakunnalla.