Apuraha4 – Pintaa syvemmälle -webinaari ke 25.10.2023

Tässä pääkäyttäjäkoulutuksessa mennään syvemmälle järjestelmän ominaisuuksiin ja hallintaan. Koulutuksen avulla saat enemmän irti Apuraha4:stä ja käytät järjestelmää tehokkaasti ja levollisin mielin.

Webinaari järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Osallistua voi myös ilman Teamsin asennusta. Tarkempi ohjelma on luettavissa ilmoittautumissivulta.

Webinaarin ajankohta 9-11:30.

Ilmoittautumaan pääset tästä.

Ilmoitautumisen yhteydestä löytyy myös webinaarin alustava ohjelma.

Webinaari on asiakkaillemme maksuton!

Perinteisesti perus- ja syventäviä asioita käsittelevät koulutuswebinaarit on pidetty pareina. Jatkossa perusasioita käsittelevään koulutukseen pääsee tutustumaan tallenteen kautta. Kysy meiltä näistä materiaaleista, niin voit tutustua niihin oman tarpeen mukaan.

Tulossa myös GDPR-webinaari

Syksyn koulutuspäivän jälkeen tulemme järjestämään webinaarin aiheella GDPR ja tietojen poistot. Kalenteriin kannattaa merkitä ajankohta 8.11. aamupäivä. Sisällöstä ilmoitamme tarkemmin lähempänä.

20.3.2023 Urheiluopistosäätiö ponnisti Apuraha4:ään

Urheilupistosäätiö on ollut Aspicoren asiakas jo pitkään. Säätiölle on alunperin tehty melko paljon räätälöintejä järjestelmään ja järjestelmä onkin palvellut hyvin.

Käyttöönoton ensimmäisenä vaiheena selvitettiin säätiölle tehtyjä räätälöintejä ja mietittiin niiden toteutusmahdollisuudet Apuraha4-ympäristössä. Säätiö jakaa apurahoja eri hakijaryhmille ja ryhmien välillä on tietosisällöissä ja prosesseissa eroavuuksia.
Apuraha4-järjestelmä toi myös uusia käsitteitä, kuten hakemusten leimat, jotka aluksi aiheuttivat hämmennystä. Onneksi nämä käsitteet eivät näy apurahan hakijoille, vaan ovat kätevä lisä hakemusten käsittelyssä, kunhan niiden käytön ensin ymmärtää.

Aspicore suunnitteli ja teki tarpeelliset räätälöinnit hakemuslomakkeisiin ja ohjeistuksiin ja tämän jälkeen säätiössä tarkistettiin, mitkä asiat vielä vaativat hiomista. Säätiöllä oli tarve saada lähteville apurahoille rajapinta Visma Netvisor -ohjelmistoon. Tästä käynnistyi ensin selvittelyvaihe, jossa selvitimme rajapinnan toteutusmahdollisuuden. Kun Urheiluopistosäätiö oli kiinnostunut toimimaan pilottiasiakkaana ja saimme tukea myös Visman suunnasta, käynnistimme integrointiprojektin rajapinnan toteuttamiseksi.

Apuraha4 otettiin käyttöön syyskuussa alkaneessa haussa ja uutta Netvisor-rajapintaa päästiin käyttämään nyt maaliskuussa.

15.2.2023 Allergiatutkimussäätiölle Apuraha4 -järjestelmä

Allergiatutkimussäätiö ja Helsingin Allergiayhdistyksen Säätiö valitsivat Aspicoren järjestelmän uudistaakseen apurahojen hakuaan. Molempin säätiöiden apurahojen haku tapahtuu samaan aikaan ja hoidetaan samassa järjestelmässä.

Allergiatutkimussäätiö jakaa henkilökohtaisia työskekentelyapurahoja sekä 40.000 euron suuruisia projektiapurahoja.

1.10.2022 Bovalliuksen säätiölle Apuraha4 -järjestelmä

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on pieksämäkeläinen, vuonna 1905 perustettu säätiö.

Säätiö tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö jakaa myös apurahoja tarkoitustaan toteuttaviin kohteisiin suomalaisille yksityishenkilöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

Säätiö halusi uudistaa apurahahallintonsa ja otti yhteyttä Aspicoreen ennen kesää. Silloin keskusteltiin alustavasti tarpeista ja sovittiin elokuulle uusi palaveri tarkempaa kartoitusta varten. Kartoituspalaverin perusteella Aspicore teki tarjouksen palvelun käyttöönotosta, joka päästiin aloittamaan jo elokuun lopussa.

Hakijoille järjestelmä avautui 23.9. ja hakuaikana otettiin käyttöön järjestelmän muita toiminnallisuuksia.

15.9.2022 Turun Kauppaopetussäätiölle apurahajärjestelmä

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen.

Säätiö halusi kehittää hakuprosessejaan ja otti yhteyttä Aspicoreen ja Aspicoren apurahajärjestelmää pääsimme esittelemään hallitukselle viime maaliskuussa Teamsin välityksellä. Toteutimme lomakkeista ehdotuksen aikaisempien apurahalomakkeiden pohjalta ja käyttöönotto tehtiin Teams-palaverien ja sähköpostitse käytyjen kommentointikierrosten avulla.

Säätiö halusi palvella hakijoitaan myös ruotsin- ja englanninkielellä, joten järjestelmän säätiökohtaiset ohjeistukset ja termit käännätettiin käännöstoimistossa viimeisenä vaiheena järjestelmän käyttöönotossa.

Apurahajärjestelmä avautui hakijoille suunnitellusti 1.9.2022.

14.9.2022 – Apuraha4 asiakkaat tyytyväisimpiä

Miksi asiakastyytyväisyyttä kannattaa mitata?

Kun asiakas valitsee palvelua tai tuotetta, hän pyrkii tekemään mahdollisimman hyvän valinnan etsimällä tietoa netistä ja kysymällä ystäviltä ja kollegoilta kokemuksia ostopäätöksensä tueksi. Netistä löytyvät kriittiset arviot taasen saavat asiakkaan epävarmaksi ja pohtimaan päätöksensä järkevyyttä.

Tyytyväiset asiakkaat ovat pitkään asiakkaina ja ostavat enemmän. Tyytyväisyyteen kannattaa siis tähdätä. Lisäksi tyytyväisten asiakkaisen kanssa yhteispeli on sujuvaa ja kaikille mukavaa.

Aspicoressa toivomme saavamme asiakkailta mahdollisimman paljon palautetta. Valitettavan usein tieto jostakin virheestä tai ongelmasta ei kantaudu meille asti, jolloin ongelman havaitseminen ja korjaus saattaa viivästyä.

Olemme päättäneet seurata asiakkaittemme tyytyväisyyttä säännöllisesti. Päädyimme käyttämään yhtenä keskeisenä mittarina NPS suositteluindeksiä, jonka suurin vahvuus on yksinkertaisuudessa. Yhdellä kysymyksellä saadaan helposti seurattava mittari toiminnan kehittämistä varten. Se ei yksistään kerro mitä pitäsi tehdä, mutta mittarin muutos antaa tiedon kehityksen suunnasta.

Mitä on NPS?
NPS tulee sanoista ”Net promoter score” ja siihen liittyvään kysymykseen olet varmasti jossain törmännyt – ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua ystävällesi tai kollegallesi asteikolla 1 ja 10 väliltä”. Arvosanan perusteella asiakkaat jaetaan kolmeen eri luokkaan. Arvosanan 9 tai 10 antaneita kutsutaan suosittelijoiksi, sillä nämä ovat suurella todennäköisyydellä tyytyväisiä, ostavia asiakkaita.  Arvosanan 1-6 antaneet ovat tyytymättömiä ja 7-8 antaneita kutsutaan välinpitämättömiksi.

Näin lasketaan NPS arvosana

Aspicoren tulos

Vastaajista 15:lla oli Apuraha4-järjestelmä käytössä. Heidän joukossaan kaikki antoivat arvosanan 9 tai 10, minkä pohjalta saimme NPS suositteluarvosanaksi parhaimman mahdollisen eli täydet 100. Mittari on kehitetty asiakasuskollisuuden mittaamiseen ja siihen uskomme sen soveltuvan hyvin, sillä yhtään Apuraha4 -asiakastamme ei ole vaihtanut järjestelmää toiseen.

Vanhempien apurahajärjestelmien osalta saimme indeksin arvoksi 66, mikä on sekin alallamme hyvä luku, sillä NPS voi vaihdella -100 – ja 100:n välillä.

Vastaajien lukumäärä oli kuitenkin pieni, joten johtopäätösten teossa pitää huomioida epävarmuus. NPS ei myöskään paljasta muutoksia, joita tapahtuu ryhmän sisällä.

Tämän takia keräämme jatkossakin asiakaspalautetta eri tavoin.