7.5.2024 Pohjola-Norden hankki Apurahajärjestelmän

Pohjola-Norden ottaa 8. toukokuuta 2024 alkaen käyttöön uuden Aspicoren Apuraha4-järjestelmäpalvelun.

Apurahajärjestelmän avulla Pohjola-Nordenin apurahojen hallinnointi helpottuu, virtaviivaistuu sekä tulee turvallisemmaksi ja helpommaksi seurata. Uuteen järjestelmään siirtyminen on myös rahoittajatahojen kannalta hyvä uudistus. Aspicoren apurahajärjestelmä on laajassa käytössä suomalaisen säätiökentän toimijoilla.

Jatkossa apurahajärjestelmän kautta haetaan sekä koulualan apurahat että paikallisyhdistyksille ja aluetoimintaan myönnettävät toimintatuet. Hakija toimittaa myös raportit mahdollisine kuitteineen ja liitteineen Pohjola-Nordenille järjestelmän kautta.