Säätiön Hallitusportaali

Hallituksen työskentelyä helpottava turvallinen pilvipalvelu

 • Helppo näkymä hallituksen jäsenille.
 • Turvallinen tunnistautuminen salasanalla ja tekstiviestillä.
 • Kokouskutsut hallituksen jäsenille automaattisesti.
 • Esityslistat ja kokousmateriaalit jäsenille GDPR huomioiden.
 • Osallistumistiedot ajan tasalla.
 • Kokouspöytäkirjojen allekirjoitukset sähköisesti.
 • Viestipohjat sähköpostien tai viestien lähettämiseen.
 • Allekirjoita dokumentit sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta, juridisesti.
  sitovasti, turvallisesti ja aikaa säästäen.
 • Kertakirjautumisella pääsy myös Aspicoren apurahajärjestelmään.
 • Dokumenttien arkistointi.
 • Käyttöönotto nopeaa ja helppoa.