Tietosuoja

Aspicore Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan oikeutesi säilyttää yksityisyytesi ja sitoutumisemme henkilötietojesi suojaamiseen.

 

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aspicore Oy
Kimmeltie 3, 02110 ESPOO
Y-tunnus: 0673355-5
Puhelin: +358 9 6219 1045

2. Tietosuoja- ja rekisteriasiat 

Aspicore Oy:n asiakaspalvelu palvelee rekisteriasioissa arkipäivisin klo 9-16.30. Tietosuoja-asioissa voitte myös lähettää sähköpostia osoitteella info@aspicore.com

3Tietoa eväisteistä

Käytämme Aspicore.com ja Logmydrive sivuillamme niin sanottua cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät. Tunnistetietojen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja kohdentamaan kävijälle häntä kiinnostavaa sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien päätelaitteita tai tiedostoja.
Mikäli et halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen sekä evästeiden poiston. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

Yhteisöliitännäiset

Google Analytics Remarketing: Tämä toiminto asettaa tietokoneeseesi evästeitä. Kun olet poistunut sivustostamme, Google voi näyttää mahdollisesti itseäsi kiinnostavia Aspicoren mainoksia sivustossamme käyttäytymisen perusteella. Näitä tietoja ei voi yhdistää henkilöön.
Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten Facebookiin, Google+:aan. Niiden kautta tuleva sisältö latautuu kolmannen osapuolen palvelimilta. Facebook, Google ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Voit tutustua näihin kolmansien osapuolien tietosuojakäytänteisiin seuraavista linkeistä:

Facebook Privacy Policy
Google+ Privacy Policy

4. Rekisterin nimi

Aspicore Oy:n asiakasrekisteri.

5. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Aspicore Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Aspicoren ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakasyrityksen sopimuksellisilla yhteyshenkilöillä on oikeus määritellä Aspicoren asiakasrekisteriin tallennettavat yhteyshenkilöt kyseisen asiakkuuden osalta. Emme luovuta asiakkaidemme tietoja ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta.

Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Matkapuhelinnumero
  • Lankapuhelinnumero (työ)
  • Sähköpostiosoite (työ)
  • Tehtävä ja/tai asema yrityksessä
  • Markkinointikiellot

Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöön liittyviä, ennen mahdollisen asiakassuhteen alkua tai sen aikana kerättäviä tietoja, kuten tietoa tulevista tapahtumista tai   toimenpiteistä, sekä historiatietoa menneistä tapahtumista (yhteydenotto-, tarjous-, palaveri- ja kokoustietoa)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

8. Tietojen luovutus

Aspicore Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Aspicore Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio on päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä ja Aspicore on varmistunut alihankkijan tietoturvan hyvästä tasosta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aspicore Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

10. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

11. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä, kun asiakassuhde on päättynyt ja käyttäjä on riittävällä varmuudella tunnistettu.