Aspicore Apuraha4 – järjestelmäpalvelu

Apurahajärjestelmä pilvipalveluna

Aspicoren kotimaisella apurahajärjestelmällä apurahojen tai avustusten myöntäjä voi sähköistää rahojen hakuun ja hallinnointiin liittyvät prosessit ja tehostaa toimintaansa merkittävästi. Järjestelmä toimitetaan kokonaan palveluna ja palvelu päivittyy automaattisesti tuoreimpaan versioon.

Järjestelmä ei rajoitu vain hakuvaiheeseen, vaan se kattaa rahoitettavan toiminnan koko elinkaaren apurahan myöntäjän kannalta. Siten järjestelmän kautta on helposti hoidettavissa myös hakemusten arviointi, hyväksymiset, maksatukset ja rahankäytön raportointi.

Apurahan hakijoille tarjotaan ohjattu apurahahakemuksen teko, maksatusten seuranta ja vuosiraportointi. Hakemuksen liitteinä voi lähettää PDF-dokumentteja, jotka integroituvat osaksi hakemusta.

Hyödyt

 • Säästää merkittävästi apurahojen hakuun ja hallinnointiin kuluvaa aikaa.
 • Tietojen turvallinen käsittely, hyvä GDPR yhteensopivuus.
 • Apurahan saajan vahva tunnistaminen
 • Vähentää työtä tietojen tallennuksen ja tarkistusten osalta.
 • Jokainen tieto syötetään vain kertaalleen.
 • Virheiden mahdollisuus vähenee merkittävästi.
 • Arviointiprosessi tehostuu.
 • Parempi näkyvyys ja kontrolli tehtyihin myöntöihin.
 • Parempi palvelu apurahan hakijoille.
 • Apurahahakemukset arkistoituvat järjestelmään.

Ominaisuuksia

 • Palvelun pyöritys ja ylläpito Aspicore Oy:n toimesta.
 • Tuki eri selaimille ja mobiililaitteille.
 • Valmiit käyttäjäroolit, joilla erilainen näkymä tietoihin.
 • Ei edellytä asiakkaalta palvelin- tai muita laiteinvestointeja.
 • Tiedot luotettavasti ja turvallisesti tietokannassa.
 • Käyttöönotto helppoa yhteisissä etäpalavereissa.

Järjestelmä on modulaarinen ja käsittää mm. seuraavat moduulit.

 • Viestintä hakijan ja apurahan myöntäjän välillä
 • Sähköinen hakemus – liitteiden käsittely
 • Esikäsittely
 • Arviointi
 • Kokouskäsittely
 • Maksatustietojen keruu
 • Maksatukset
 • Raportointi
 • Vuosi-ilmoitukset

Apurahajärjestelmän koulutus

Annamme myös täydellisen koulutuksen järjestelmän käyttöön, joten siirtyminen uuteen on helppoa. 

Palvelumme kattaa myös apurahan hakijoille annettavan teknisen neuvonnan, joten siitäkään ei tule vaivaa asiakkaalle.

Saatte halutessanne nimetyn yhteyshenkilön, jonka kanssa asioita on helppo hoitaa.

Tarjoamme teille kattavan ja määrätietoisesti kehitetyn ratkaisun apurahahallintoon!

Referenssit katso täältä

Soita Juha Tanner – puhelin 0400-424 812
tai lähetä sähköpostia juha.tanner@aspicore.com