9.8.2021 – Tuuliaisen säätiölle Apuraha4

Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö tukee eläinsuojelua ja riistanhoitoa ja on mukana monessa konkreettisessa luonnonsuojeluhankkeessa. Säätiöllä on apurahojen haku keväisin ja syksyisin.

Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiön toimitusjohtaja Mikko Kiljunen otti yhteyttä heinäkuun lopussa ja kertoi säätiön olevan kiinnostunut Aspicoren tarjonnasta. Järjestelmän esittely sujui kätevästi Teamsin välityksellä. Aspicorella oli sopivasti tulossa koulutuswebinaari, johon Mikko päätti tulla osallistumaan. Touko ja kesäkuussa pidettiin käyttöönottoon liittyviä palavereja ja järjestelmä saatiin valmiiksi ennen lomille lähtöä.

Hakijoille järjestelmä avautui 9.8.2021

3.5.2021 Aivosäätiölle Apuraha4 -järjestelmä

Aivosäätiö otti yhteyttä Aspicoreen, kun apurahojen hakua oli tarve uudistaa ja saada prosessit sujuvimmiksi.

Koska seuraava hakuaika alkoi vasta elokuussa, päätettiin käyttöönotto tehdä tavanomaisesta käytännöstä poiketen siten, että ensimmäisessä vaiheessa otettiin käyttöön maksatustoiminnallisuudet. Samassa yhteydessä konvertoitiin maksuaineisto Aspicoren järjestelmään. Näin saatiin maksatus pyörimään uudessa alustassa ja sitten oli hyvää aikaa keskittyä uuden hakemuslomakkeen sisältöön ja muihin yksityiskohtiin.

Järjestelmän oppimisen kannalta oli hyödyllistä, että alussa sai keskittyä maksutoimintojen pyörittämiseen ja järjestelmän yleistoimintoihin, kuten viestijärjestelmän käyttämiseen.

1.4.2021 OAJ:n työhyvinvointirahasto Aspicoren asiakkaaksi

Työhyvinvointirahasto OAJ  logo. Linkki vie säätiön kotisivulle

Viime aikoina Aspicoren Apuraha-4 järjestelmän asiakkaiksi on myös tullut liittoja, joilla on apurahatoimintaa. Olemme erityisen iloisia, kun saimme asiakkaaksemme OAJ:n työhyvinvointia edistävän rahaston.

OAJ:n työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

OAJ:n yhdistykset ja jäsenet voivat nyt ensi kertaa hakea OAJ:n rahaston tukea hankkeille ja koulutuksille, joilla kohennetaan työhyvinvointia ja edistetään työelämän laatua. 

Apurahajärjestelmän käyttöönotto aloitettiin marrassakuussa 2020 ja järjestelmä avautui käyttöön 1.3.2021.

20.1.2021 Yksityisyrittäjäin säätiö valitsi Apuraha 4:n

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee yksityisyrittäjyyttä ja rakentaa sekä ylläpitää yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Säätiö jakaa/myöntää apurahoja erilaisille yrittäjyyteen liittyville hankkeille sekä tutkimustyöhön.

Säätiön tärkeimpänä ajatuksena on yrittäjyyttä edistävien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen käyttämällä varoja yksityisyrittäjyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Säätiö tukee yksityisyrittäjyyden hyväksi toimivia järjestöjä sekä yksityisyrittäjyyttä koskevaa tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa. Tukea voidaan antaa myös ennakkoluulottomien ja riskillisten innovaatioiden toteuttamiseen.

Apurahajärjestelmän valinnassaan Säätiö ei kuitenkaan halunnut ottaa riskejä ja valitsikin viisaasti Aspicoren Apuraha4:n.

26.11.2020 – MELA muuttaa APRA-ilmoitusten käytäntöjä

Mela tiedotti parantavansa APRA-ilmoituksen tietoturvaa ja järjestelmästä lähtevien sähköisten ilmoitusten vastausosoite muuttuu vuoden vaihteessa. Samalla käyttöön otetaan uusia teknisiä käytäntöjä.

Apurahajärjestelmä lähettää tiedot automaattisesti MELA:aan asiamiehen toiminnon yhteydessä.

Aspicore tekee automaattisesti muutokset kaikkiin Apurahajärjestelmiin, joten muutos ei vaadi asiakkailtamme mitään toimenpiteitä.

24.8.2020 Biomedicum-Helsinki -säätiö paransi

apurahaprosessejaan ottamalla käyttöön Aspicoren Apurahajärjestelmä 4:n.

Kuvituskuva

Biomedicum Helsinki -säätiön tarkoituksena on tukea kliinisen lääketieteen ja muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiö jakaa vuosittain apurahoja pääasiassa nuorille tutkijoille.

Apurahajärjestelmässä lomakkeet toteutettiin pelkästään englanniksi, sillä lääketieteessä englannin kieli toimii hyvin kaikille hakijoille. Haku avautui 3.8. ja kaikki hakuaikana saapuneet hakemukset siirrettiin helposti käsittelyyn.