15.1.2024 Helsingin yliopiston apurahat jakoon Aspicorella

Helsingin yliopiston kanssa käytiin läpi yliopiston vaatimukset ja yliopisto varmistui, että Aspicoren järjestelmä taipuu tarpeisiin. Vaatimukset täyttyvät myös GDPR:n ja saavutettavuuden osalta. Yksi vaatimus oli skaalautuminen moneen suuntaan. Tavallisesti hakijajoukkoja ja hakukohteita on melko rajattu joukko, mutta yliopistolla eri rahastoja on lähes parikymmentä ja kunkin sisällä voi olla joukko alarahastoja. Kokonaisuus on voitava hallita helposti ja yhtenäisesti, ja siinä Aspicoren luokitteluominaisuudet ja massatoiminnot tuovat paljon etua.

Käyttöönottoa on tehty etäpalaverein ja Aspicoren valmisteluin, ja tietosisältöä on siirretty Excel-muodosta järjestelmän metatietoihin. Käyttöönotto jatkuu vielä hakuvaiheen jälkeen, mutta arviointiin asti järjestelmän käyttöönotto on jo saatu tehtyä valmiiksi.