2.5.2024 – Lotta Svärd Säätiölle Lotta-apu –niminen apurahajärjestelmä

Lotta Svärd Säätiö uudistaa yhteisöille jakamiensa avustusten hakukäytäntöjä. Uudistuksella halutaan ohjata apurahojen käyttämistä vastaamaan paremmin Säätiön tarkoituksen toteuttamista, kasvattaa käytettävien varojen vaikuttavuutta sekä lisätä hakuprosessin sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä. Jatkossa säätiön apurahojen haku ja raportointi tapahtuu vain sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Aspicoren toimittaman järjestelmän käyttöönotto oli meille tärkeä asia, sillä yhteisöille annettavien avustusten määrä kasvaa tulevaisuudessa Lottien vähenemisen myötä, kertoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

Helmikuun alussa avautunut Lotta-apu -apurahajärjestelmä ohjaa hakijaa pohtimaan oman hankkeensa soveltuvuutta Lotta Svärd Säätiön hakukriteereihin. Saamme kerättyä ja arvioitua hankkeiden vaikuttavuutta entistä paremmin. Me kysymme hakijoilta jo hakemuslomakkeella perusteluja siitä, kuinka hanke toteuttaa Säätiömme tarkoitusta, kuinka ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä se on, jatkaa Nurminen.

Järjestelmä löytyy osoitteesta https://lottasaatio.apurahat.net/