20.3.2023 Urheiluopistosäätiö ponnisti Apuraha4:ään

Urheilupistosäätiö on ollut Aspicoren asiakas jo pitkään. Säätiölle on alunperin tehty melko paljon räätälöintejä järjestelmään ja järjestelmä onkin palvellut hyvin.

Käyttöönoton ensimmäisenä vaiheena selvitettiin säätiölle tehtyjä räätälöintejä ja mietittiin niiden toteutusmahdollisuudet Apuraha4-ympäristössä. Säätiö jakaa apurahoja eri hakijaryhmille ja ryhmien välillä on tietosisällöissä ja prosesseissa eroavuuksia.
Apuraha4-järjestelmä toi myös uusia käsitteitä, kuten hakemusten leimat, jotka aluksi aiheuttivat hämmennystä. Onneksi nämä käsitteet eivät näy apurahan hakijoille, vaan ovat kätevä lisä hakemusten käsittelyssä, kunhan niiden käytön ensin ymmärtää.

Aspicore suunnitteli ja teki tarpeelliset räätälöinnit hakemuslomakkeisiin ja ohjeistuksiin ja tämän jälkeen säätiössä tarkistettiin, mitkä asiat vielä vaativat hiomista. Säätiöllä oli tarve saada lähteville apurahoille rajapinta Visma Netvisor -ohjelmistoon. Tästä käynnistyi ensin selvittelyvaihe, jossa selvitimme rajapinnan toteutusmahdollisuuden. Kun Urheiluopistosäätiö oli kiinnostunut toimimaan pilottiasiakkaana ja saimme tukea myös Visman suunnasta, käynnistimme integrointiprojektin rajapinnan toteuttamiseksi.

Apuraha4 otettiin käyttöön syyskuussa alkaneessa haussa ja uutta Netvisor-rajapintaa päästiin käyttämään nyt maaliskuussa.