31.5.2019 Agronomiliitto-yhteisö valitsi Aspicoren toimittajaksi

Agronomiliitto-yhteisö tukee tutkimusta ja osaamisen kehittämistä monin tavoin.
SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahat ja koulutusstipendit on Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja liiton yhteinen kokonaisuus.Agronomiliitto-yhteisö halusi valmiin järjestelmän, joka taipuisi yhteisön tarpeisiin. Valinnassa päädyttiin Aspicoren pilvipohjaiseen apurahajärjestelmään.

Agronomiliiton yhteydessä toimii kolme säätiötä: Oiva Kuusisto Säätiö sr, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiö sr ja Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiö sr.  Lisäksi myös Agronomiliitto ry. myöntää apurahoja.

Koska yhteisö jakaa monen tyyppisiä apurahoja ja jokainen säätiö toimii omana oikeudellisena yksikkönä, oli apurahajärjestelmän käyttöönotto tavanomista suurempi ponnistus. Ohjeistusten uusiminen tehtiin rinnakkain järjestelmän käyttöönoton kanssa ja järjestelmä avautui hakijoille huhtikuun alkuun.