1.2.2018 WSOY:n kirjallisuussäätiön haku on avautunut

Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö on riippumaton, yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitus on suomalaisen kirjallisuuden edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja, tarjoamalla kirjailijoille työskentelymahdollisuuksia residensseissä koti- ja ulkomailla sekä edistämällä lukemista. Apurahajärjestelmä kattaa myös hakemukset residensseihin, joten hakemiseen liittyvät toiminnot voidaan hoitaa yhdellä järjestelmällä.

Säätiön hakuaika on 1.2.-28.2.2018.