13.2.2018 GDPR tilaisuus säätiölle

Joulukuussa Aspicoren järjestämä tilaisuus tuli täyteen joten  EU:n uutta tietosuoja-asetusta koskevan tilaisuus järjestettiiin uusintana-tilaisuutena.

Tietosuojatilaisuus

Tällä kertaa tilaisuus järjestettiin Aspicoren toimistolla takkakabinetissa. Samalla kertaa päätettiin järjestää workshoppeja, joissa päästään syvemmälle käytännön toimissa tietosuojan huomioimisessa.