7.2.2012 Arvo ja Lea Ylppö Säätiö Aspicoren asiakkaaksi

ALYS_apurahaArvo ja Lea Ylppö Säätiö on valinnut Aspicoren sähköisen apurahajärjestelmän. Järjestelmä otetaan käyttöön ennen seuraavaa apurahahakua.

Säätiön tuen kohteena oleva lastenneurologia on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa lasten keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia ja vammoja. Keskeisiä tehtäväalueita ovat liikuntavammojen, epilepsian, erilaisten oppimis- ja kehityshäiriöiden tunnistaminen ja hoito.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on Aspicorelle merkittävä päänavaus lääketieteen alan säätiössä.