12.1.2012 Helsingin Sanomain Säätiö sähköistää apurahahakemukset

Helsingin Sanomanin Säätiö ja Aspicore tekivät sopimuksen sähköisen apurahajärjestelmän toimittamisesta. Järjestelmä toimitetaan palveluna, eli säätiö ei tarvitse omia palvelimia tai järjestelmiä palvelun rakentamiseen.