23.8.2018 TOP-Säätiön apurahahaku avautui sähköisenä

TOP-Säätiö tukee ja edistää tieteellistä tutkimustoimintaa sekä varsinaissuomalaista kulttuuria ja taidetta apurahojen muodossa. Lisäksi säätiö myöntää stipendejä lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseksi.

Käyttöönotto tehtiin kevään aikana, jolloin pidettiin useita etäpalavereja.  Palavereiden lisäksi viestittiin sähköpostilla käyttöönotossa tarvittavia tietoja. Apurahajärjestelmä oli jo käyttöönottovaiheen alusta alkaen käytettävissämme ja  pääsimme näkemään järjestelmän muokkaantumisen ja antamaan tarpeellisia ohjeita.

”Yhteistyö kanssanne on sujunut erinomaisesti! Kiitos sinulle siitä. Nyt vain odotellaan hakemuksia ja pian aletaan sitten tarkastelemaan hakemusten käsittelyä.” sanoi Anni Larkela TOP-Säätiöstä.