15.4.2018 MTK:n säätiö Aspicoren asiakkaaksi

MTK:n Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ”tukea taloudellisesti niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, on omikseen tunnustanut ja joiden tarkoituksena on edistää maa- ja metsätalouden kehitystä sekä valvoa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.”

Säätiön oli kuullut apurahajärjestelmästä toisilta säätiöiltä ja asiamies Timo Rytkönen otti yhteyden Aspicoreen.  Yhdessä muokattiin hakemuslomake ja luokittelutiedot vastaamaan säätiön tarpeita  ja päätettiin käyttöönottoprojektin aikataulu.

Säätiön haku avautui 1.4.2018 ja päättyy 30.4.2018.