GDPR Workshop 2 järjestettiin 10.4.2018

GDPR Workshop  osassa 2 oli tarkoitus tehdä kunkin osallistujan osalta riskikartoitus apurahaprosesseihin liittyen. Kun mukana on joukko eri kokoisia ja eri kohderyhmille rahaa jakavia säätiöitä, on mahdollista yhdessä arvioida riskien suuruutta suhteessa toimimman laajuuteen. Kartoituksen jälkeen päästiin selosteen pariin.

 

Tilaisuus järjestettiin Helsingin keskustassa Hotel Havenin tiloissa tiistaina 10.4.2018 klo 11.30-16.00.

Tilaisuus oli onnistunut. Asetetut tavoitteet täyttyivät ja tuloksia saatiin.