1.4.2018 Eija ja Veikko Lesosen säätiölle apurahajärjestelmä

Eija ja Veikko Lesosen säätiön perustamisajatuksena oli halu tukea erityisesti Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointia. Avustuspäätökset tekee säätiön hallitus, jolla on laaja tuntemus lasten ja nuorten hyväksi ja tueksi tehtävästä työstä.

Säätiö päätyi Aspicoren apurahajärjestelmään tietoturvan ja Aspicoren hyvien referenssien ansiosta.

Ensimmäinen haku uudella järjestelmällä päättyi maaliskuun lopussa ja haku sujui ongelmitta.