4.2.2019 Suomen kääntäjien ja tulkkien liittolle apurahajärjestelmä

Tarkan pohdinnan jälkeen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto päätyi Aspicoren apurahajärjestelmään. Aiemmin käytetty ratkaisu ei skaalautunut riittävästi ja liitolle oli tärkeää Aspicoren ratkaisun hyvä tietoturva. Liitto myöntää monen tyyppisiä apurahoja ja Aspicoren järjestelmä tarjosi mahdollisuuden monipuolisesti määritellä eri hakukategorioita. Järjestelmän käyttöönotto tapahtui pitkälti etäpalaverien muodossa, jolloin aika tuli tehokkaasti käytettyä.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolla on toiminnassaan vahva kirjallisuuden ja kulttuurin alan painotus. Noin puolet maassamme myydystä kaunokirjallisuudesta on suomennettua. Myös tietokirjallisuutta suomennetaan runsaasti, samoin erilaisia aikakauslehtiä.

Apurahat ovat tärkeitä monelle kääntäjälle. Liiton kautta tilitetään kopioinnin tekijänoikeuskorvauksista maksettavat Kopiosto-apurahat. Liitolla on myös oma stipendirahasto.