15.1.2022 Snellman Säätiölle Apurahajärjestelmä

Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö jakaa vuosittain apurahoja Pohjois-Suomen lasten pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn kohdistuvaan tutkimustyöhön.

Säätiö päätyi Aspicoren Apuraha4 -järjestelmään tutustuttuaan järjestelmään ja kuultuaan muilta säätiöiltä kokemuksia.