12.4.2012 Viestintäalan tutkimussäätiö tilasi apurahajärjestelmän Aspicorelta

Viestintäalan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen viestinnän sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. Aspicoren tarjoama apurahajärjestelmä otetaan käyttöön kevään kuluessa.

vts