2.4.2012 Fortumin Säätiön apurahajärjestelmä käyttöön

Fortumin säätiö myöntää apurahoja luonnontieteiden, teknillistieteiden ja taloustieteiden tutkimus-, opetus- ja kehitystyöhön energia-alalla. Painoalueita ovat energian tuotanto ja energian käyttö sekä liikenteen energiaratkaisut.

Aspicoren toimittama apurahojen hakujärjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla.
Järjestelmällä sähköistetään kaikki apurahoihin liittyvät prosessit ja samalla saadaan järjestelmän  piiriin myös myöntöhistoria.