13.10.2019 Silmäsäätiölle Aspicore Apurahajärjestelmä 4

Silmäsäätiö päätti siirtyä uuteen järjestelmään sen tarjoamien kehittyneiden tietoturva- ja tietosuojaominaisuuksien takia. Samalla uusittiin palvelusopimus vastaamaan GDPR asettamia vaatimuksia. 

Vaikka aikaisempi järjestelmä täytti säätiön tarpeet, uusi järjestelmä tuo myös hakijoille aikaisempaa enemmän hyötyjä. Koska järjestelmässä on automaattinen tietojen välitallennus, ei esimierkisi tietokoneen kaatuminen kesken apurahalomakkeen täytön hävitä jo tehtyä kirjoitustyötä, vaan järjestelmä kaivaa muistaan viimeisimmän tallentuneen tilanteen.