5.9.2022 Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja. Säätiön kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Hakijoina on pääosin yhdistyksiä, mutta myös yksityishenkilöt voivat hakea apurahaa.

Säätiö päätyi Aspicoren Apuraha4-järjestelmään, kun olimme esitelleet järjestelmää hallitukselle ja tehneet tarjouksen käyttöönotosta.

Asiakkaalla oli tietosisältö hakemuslomakkeita varten valmiiksi mietittynä ja käyttöönotto saatiin tehtyä muutaman yhteisen palaverin perusteella. Koska säätiö jakaa pääosin avustuksia yhdistyksille, päätettiin ottaa käyttöön organisaatio-toiminnallisuudet, mikä helpottaa hakemusten hallintaa niiden koko elinkaaren ajalla.

Järjestelmään päätettiin myös tuoda historiatietoja aikaisemmin myönnetyistä apurahoista, jolloin selvitykset aikaisemmista myönnöistä saadaan myös tehtyä järjestelmän kautta.

Järjestelmä avautui hakijoille 1.9.2022 ja säätiö järjesti järjestelmän käytöstä tiedotus- ja koulutustilaisuudet kolmella eri paikkakunnalla.