5.9.2022 Savon Syöpärahastolle Apuraha4-järjestelmä

Savon Syöpärahasto on Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen yhteydessä toimiva apurahoja jakava rahasto, joka tukee syöpätutkimuksen tekemistä Pohjois-Savon alueella ja Itä-Suomen yliopistossa.

Yhdistys siirtyi käyttämään Apuraha4 järjestelmää ja käyttöönotto tehtiin kesän aikana.