1.4.2021 OAJ:n työhyvinvointirahasto Aspicoren asiakkaaksi

Työhyvinvointirahasto OAJ  logo. Linkki vie säätiön kotisivulle

Viime aikoina Aspicoren Apuraha-4 järjestelmän asiakkaiksi on myös tullut liittoja, joilla on apurahatoimintaa. Olemme erityisen iloisia, kun saimme asiakkaaksemme OAJ:n työhyvinvointia edistävän rahaston.

OAJ:n työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

OAJ:n yhdistykset ja jäsenet voivat nyt ensi kertaa hakea OAJ:n rahaston tukea hankkeille ja koulutuksille, joilla kohennetaan työhyvinvointia ja edistetään työelämän laatua. 

Apurahajärjestelmän käyttöönotto aloitettiin marrassakuussa 2020 ja järjestelmä avautui käyttöön 1.3.2021.