3.5.2021 Aivosäätiölle Apuraha4 -järjestelmä

Aivosäätiö otti yhteyttä Aspicoreen, kun apurahojen hakua oli tarve uudistaa ja saada prosessit sujuvimmiksi.

Koska seuraava hakuaika alkoi vasta elokuussa, päätettiin käyttöönotto tehdä tavanomaisesta käytännöstä poiketen siten, että ensimmäisessä vaiheessa otettiin käyttöön maksatustoiminnallisuudet. Samassa yhteydessä konvertoitiin maksuaineisto Aspicoren järjestelmään. Näin saatiin maksatus pyörimään uudessa alustassa ja sitten oli hyvää aikaa keskittyä uuden hakemuslomakkeen sisältöön ja muihin yksityiskohtiin.

Järjestelmän oppimisen kannalta oli hyödyllistä, että alussa sai keskittyä maksutoimintojen pyörittämiseen ja järjestelmän yleistoimintoihin, kuten viestijärjestelmän käyttämiseen.