6.11.2023 Liedon Säästöpankkisäätiölle Aspicore Apuraha4

Liedon Säästöpankkisäätiö on yksi merkittävimmistä säätiöistä Turun seudulla ja kolmanneksi suurin Oma Säästöpankki Oyj:n omistaja. Säätiön juuret yltävät vuoteen 1895. Liedon Säästöpankkisäätiö pyrkii toiminnallaan edistämään etenkin Varsinais-Suomen elinvoimaisuutta.

Liedon Säästöpankkisäätiö tukee vuosittain jaettavin avustuksin monipuolisesti Varsinais-Suomen alueen kansalaistoimintaa, kulttuuria ja oppilaitoksia. Akateemista tutkimusta tuetaan erillisessä haussa haettavin apurahoin.

Käyttöönottopalaverit pidettiin rauhallisella aikataululla kesän aikana.

Apurahajärjestelmä aukesi hakijoille 6.11.