29.5.2020 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖLLE ASPICOREN APURAHAJÄRJESTELMÄ

Suomen Metsäsäätiö on suomalaisen puun, puupohjaisten tuotteiden ja metsätalouden puolestapuhuja. Metsäsäätiö rahoittaa toimintaa, joka vahvistaa koko metsäelinkeinon elinvoimaisuutta. Metsäsäätiö jakaa vuosittain noin 200 apurahaa yhteismäärältään 1,4 – 1,5 miljoonaa euroa. Metsäsäätiön apurahoissa on jatkuva haku. Lukumääräisesti eniten myönnetään koululaisten kuljetusapurahoja, joilla yksittäinen koululuokka pääsee tutustumaan suomalaiseen metsäelinkeinoon.

Apurahojen käsittelyyn on aiemmin kulunut hyvin paljon työaikaa. Aspicore Oy:n toimittaman järjestelmän myötä Metsäsäätiön apurahojen hallinnointiprosessi hakuvaiheesta loppuraportointiin tehostuu erittäin merkittävästi, toteaa Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen. Apurahajärjestelmän käyttöönotto sujui täysin suunnitellussa aikataulussa, sovitussa budjetissa ja asiakkaan tarpeet huomioiden.
Yhteistyö Aspicoren kanssa on ollut erittäin helppoa, Järvinen kehuu.
https://metsasaatio.apurahat.net/