17.4.2023 TAMK tukisäätiölle apurahajärjestelmä

TAMK tukisäätiö on perustettu vuonna 2013. Sääntöjensä mukaisesti säätiö jakaa ammattikorkeakouluyhteisön opiskelijoille ja henkilökunnalle apurahoja opintojen edistämiseksi ja tutkimustoimintaa varten.

Säätiö jakaa vuosittain stipendejä valmistuville AMK-opiskelijoille opintomenestyksen perusteella ja rahoittaa jatkuvasti TAMKin opiskelijoiden opinnäytetöitä ja tutkimushankkeita saamillaan lahjoitusvaroilla.

Asiamies Johanna Niemonen otti yhteyttä Aspicoreen loppuvuodesta 2022 ja alustavan keskustelun jälkeen päästiin tarjousvaiheeseen. Päätös tilauksesta syntyi nopeasti ja käyttöönotto startattiin jo välipäivinä joulun jälkeen. Käyttöönoton palavereja pidettiin tiheään tahtiin tammikuussa ja viiden palaverin jälkeen järjestelmä oli valmis avautumaan hakijoille vielä tammikuun aikana.

Säätiöllä on opinnäytetöille jatkuva haku, joten hakemuksia voi tulla järjestelmään milloin vain. Silloin on kätevää, että asiamies saa viestin järjestelmään saapuneista hakemuksista.

Järjestelmä on yksi nopeimmalla aikataululla käyttöön otettu apurahajärjestelmä, etenkin kun huomioidaan, että hakijoille tarjottiin myös englanninkielinen käyttöliittymä, mainitsee Juha Tanner Aspicoresta.