15.9.2022 Turun Kauppaopetussäätiölle apurahajärjestelmä

Turun Kauppaopetussäätiö jakaa apurahoja kaupallisen alan tutkimustyöhön ja jatko-opintojen suorittamiseen.

Säätiö halusi kehittää hakuprosessejaan ja otti yhteyttä Aspicoreen ja Aspicoren apurahajärjestelmää pääsimme esittelemään hallitukselle viime maaliskuussa Teamsin välityksellä. Toteutimme lomakkeista ehdotuksen aikaisempien apurahalomakkeiden pohjalta ja käyttöönotto tehtiin Teams-palaverien ja sähköpostitse käytyjen kommentointikierrosten avulla.

Säätiö halusi palvella hakijoitaan myös ruotsin- ja englanninkielellä, joten järjestelmän säätiökohtaiset ohjeistukset ja termit käännätettiin käännöstoimistossa viimeisenä vaiheena järjestelmän käyttöönotossa.

Apurahajärjestelmä avautui hakijoille suunnitellusti 1.9.2022.