1.10.2022 Bovalliuksen säätiölle Apuraha4-järjestelmä

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on pieksämäkeläinen, vuonna 1905 perustettu säätiö.

Säätiö tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö jakaa myös apurahoja tarkoitustaan toteuttaviin kohteisiin suomalaisille yksityishenkilöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

Säätiö halusi uudistaa apurahahallintonsa ja otti yhteyttä Aspicoreen ennen kesää. Silloin keskusteltiin alustavasti tarpeista ja sovittiin elokuulle uusi palaveri tarkempaa kartoitusta varten. Kartoituspalaverin perusteella Aspicore teki tarjouksen palvelun käyttöönotosta, joka päästiin aloittamaan jo elokuun lopussa.

Hakijoille järjestelmä avautui 23.9. ja hakuaikana otettiin käyttöön järjestelmän muita toiminnallisuuksia.