1.10.2021 -Runar Bäckströmin säätiölle Apuraha4 -järjestelmä

Runar Bäckströmin säätiön tarkoituksena on rohkaista ja edistää keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa näin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Säätiö jakaa apurahansa kerran vuodessa. Apuraha voidaan myöntää yksityisille ihmisille, työryhmille, yrityksille ja yhteisöille.

Säätiö otti yhteyttä Aspicoreen ja oli kiinnostunut näkemään Apuraha4 -järjestelmää. Käyttöönotto hoidettiin ripeässä tahdissa Teams-palavereissa, kun asiamies tiesi tarpeet ja tietosisällöt tarkasti.

Järjestelmä avautui hakijoille lokakuun alussa.