3.4.2022 Tutkijat maailmalle käyttämään Apuraha4:ää

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Apurahat myönnetään tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoille, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Hands waving flags of Finland

Hakijalla on oltava vähintään ylempi korkeakoulututkinto suoritettuna, mutta apuraha saattaa sopia myös uransa alkuvaiheessa olevalle postdocille. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa.

Tutkijat maailmalle -ohjelmaa rahoittavat Walter Ahlstömin säätiö, KAUTE-säätiö ja Liikesivistysrahasto. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Aspicorelta pyydettiin tarjous järjestelmään siirtymisestä ja tuli valittua. Käyttöönotto sujui muutaman etäpalaverin yhteydessä, sillä järjestelmä oli ennestään tuttu monelle Tutkijat maailmalle -ohjelman osapuolelle.