25.5.2016 Nytt bidragssystem för Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet har valt Aspicore som leverantör för deras elektroniska bidragssystem. Vårens ansökningsomgång för stipendier genomfördes framgångsrikt i det nya bidragssystemet.

ksf_screenshot

Konstsamfundets uppgift är att förvalta den förmögenhet som Amos Anderson testamenterat och med dess avkastning stöda finlandssvensk kultur; musik, litteratur, publicistik, bildkonst och teater. Konstsamfundet understöder också yrkesutbildning, det svenska språkets ställning och informationsspridning på svenska.