8.12.2023 Taideyliopiston tukisäätiölle Apuraha4-järjestelmä

Taideyliopiston tukisäätiö on itsenäinen säätiö, joka tukee taloudellisesti apurahoin ja avustuksin kuvataiteiden ja esittävien taiteiden opiskelua ja koulutusta. Tukisäätiö on perustettu 2018 ja sillä on kolme rahastoa: Taideyliopiston yleisrahasto, Kuvataideakatemian rahasto ja Teatterikorkeakoulun rahasto.

Sibelius-Akatemian tukisäätiö päätti siirtyä aikaisemmasta räätälöidystä apurahajärjestelmästä Apuraha4-alustaan. Anni Pokki toimii molempien säätiöiden asiamiehenä ja ehdotti myös Taideyliopiston tukisäätiölle siirtymistä yhtenäiseen järjestelmään. Käyttöönotto luonnistui helposti, koska tarpeet olivat hyvin yhteneväiset.

Järjestelmä avautui hakijoille 4.12.