2013 Kilometrikorvaukset

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2013

Tässä pähkinäkuoressa yleisimmät verovapaat matkakustannusten enimmäismäärät.

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan autolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Auto 45 senttiä kilometriltä
+ 3 senttiä kultakin kanssamatkustajalta

Päivärahat

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 17€
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 38€
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla 17€
– yli 6 tunnilla 38€

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Matkalasku

Työntekijän on tehtävä työmatkasta matkalasku. Matkalaskuun liitetään matkaan liittyvät maksukuitit. Työmatkasta aiheutuneet matkakulut (esimerkiksi lento- ja junaliput) ja majoituskulut (hotellimaksut) työnantaja voi korvata kuittien mukaan. Työmatkasta voi kuitenkin aiheutua myös sellaisia lisäkustannuksia, joita ei voida selvittää kuittien tai tositteiden avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakulut silloin, jos matka tehdään omalla autolla. Työnantaja voi maksaa näistäkin kuluista korvauksia verottomasti, kunhan korvausten perusteena käytetään Verohallinnon päätöksessä vahvistettuja arvoja.

Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan. Vähennystä voit vaatia esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ajopäiväkirja automaattisesti ja matkalaskut helpoiten www.LogMyDrive.com

Lisää tietoa sivuilta www.vero.fi