9.12.2019 Kunnallisalan kehittämissäätiölle E-KAKS apurahajärjestelmä

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja.

Kunnallisalan kehittämissäätiön apurahajärjestelmälle päätettiin antaa nimi E-KAKS, sillä säätiön lyhenne KAKS on vakiintunut käyttöön kotisivujenkin osoitteena.

Säätiön apurahojen haku käynnistyy vuoden 2020 alussa ja järjestelmän käyttöönotto tehtiin kesän ja syksyn aikana. Koska säätiö jakaa monen tyyppisiä apurahoja, päätettiin muokata lomakkeet ja prosessit kullekin apurahatyypille sopiviksi. Vaikka usean lomakkeen läpikäynti vaati enemmän työtä ja aikaa, palvelee lopputulos paremmin sekä hakijoita että säätiötä.

”Säätiön hakijamäärät ovat pysyneet resursseihin nähden suurina (300–400 hakemusta/vuosi). Hakijoiden on ollut helppo lähestyä KAKS:tä ja se on ollut toivottu yhteistyökumppani. Säätiön henkilöstöresursseja ei ole lisätty ja sen toiminta on paljon muutakin kuin hakemushallinnointia.

Aspicore Apurahajärjestelmä 4 antaa mahdollisuuden persoonalliseen, helppokäyttöiseen ja luotettavaan kokemukseen niin apurahan hakijalle kuin hakemusten käsittelijöille ja päättäjille. Kunnallisalan kehittämissäätiössä on pidetty erityisen hyvänä sitä, että Aspicoren järjestelmä ja yrityksen ammattitaitoinen ja innovatiivinen henkilökunta antavat uuden mahdollisuuden kehittää säätiön toimintaa”, kertoo säätiön tutkimusasiamies Veli Pelkonen.