5.10.2015 Silmä- ja kudospankkisäätiölle ratkaisut

Silmä- ja kudospankkisäätiö tilasi Aspicorelta apurahajärjestelmän.

Samalla Aspicore toimitti säätiölle ajanmukaiset kotisivut, joiden sisältöä on helppo ylläpitää.

Silmäkudos_homeKeskeinen osa säätiön toimintaa on edistää ja tukea silmätauteja -vammoja ja vikoja koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin myöntämällä vuosittain apurahoja edellä mainittujen alojen tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Sähköinen apurahajärjestelmä avautui syyskuun alussa ja tulleet hakemukset käsitellään järjestestelmän avulla sähköisesti.

Silmäkudos_apuraha