12.4.2012 Viestintäalan tutkimussäätiö tilasi apurahajärjestelmän Aspicorelta

Viestintäalan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen viestinnän sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. Aspicoren tarjoama apurahajärjestelmä otetaan käyttöön kevään kuluessa.

vts

2.4.2012 Fortumin Säätiön apurahajärjestelmä käyttöön

Fortumin säätiö myöntää apurahoja luonnontieteiden, teknillistieteiden ja taloustieteiden tutkimus-, opetus- ja kehitystyöhön energia-alalla. Painoalueita ovat energian tuotanto ja energian käyttö sekä liikenteen energiaratkaisut.

Aspicoren toimittama apurahojen hakujärjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla.
Järjestelmällä sähköistetään kaikki apurahoihin liittyvät prosessit ja samalla saadaan järjestelmän  piiriin myös myöntöhistoria.

7.2.2012 Arvo ja Lea Ylppö Säätiö Aspicoren asiakkaaksi

ALYS_apurahaArvo ja Lea Ylppö Säätiö on valinnut Aspicoren sähköisen apurahajärjestelmän. Järjestelmä otetaan käyttöön ennen seuraavaa apurahahakua.

Säätiön tuen kohteena oleva lastenneurologia on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa lasten keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia ja vammoja. Keskeisiä tehtäväalueita ovat liikuntavammojen, epilepsian, erilaisten oppimis- ja kehityshäiriöiden tunnistaminen ja hoito.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on Aspicorelle merkittävä päänavaus lääketieteen alan säätiössä.