20.1.2021 Yksityisyrittäjäin säätiö valitsi Apuraha 4:n

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee yksityisyrittäjyyttä ja rakentaa sekä ylläpitää yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Säätiö jakaa/myöntää apurahoja erilaisille yrittäjyyteen liittyville hankkeille sekä tutkimustyöhön.

Säätiön tärkeimpänä ajatuksena on yrittäjyyttä edistävien toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen käyttämällä varoja yksityisyrittäjyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Säätiö tukee yksityisyrittäjyyden hyväksi toimivia järjestöjä sekä yksityisyrittäjyyttä koskevaa tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa. Tukea voidaan antaa myös ennakkoluulottomien ja riskillisten innovaatioiden toteuttamiseen.

Apurahajärjestelmän valinnassaan Säätiö ei kuitenkaan halunnut ottaa riskejä ja valitsikin viisaasti Aspicoren Apuraha4:n.

26.11.2020 – MELA muuttaa APRA-ilmoitusten käytäntöjä

Mela tiedotti parantavansa APRA-ilmoituksen tietoturvaa ja järjestelmästä lähtevien sähköisten ilmoitusten vastausosoite muuttuu vuoden vaihteessa. Samalla käyttöön otetaan uusia teknisiä käytäntöjä.

Apurahajärjestelmä lähettää tiedot automaattisesti MELA:aan asiamiehen toiminnon yhteydessä.

Aspicore tekee automaattisesti muutokset kaikkiin Apurahajärjestelmiin, joten muutos ei vaadi asiakkailtamme mitään toimenpiteitä.

24.8.2020 Biomedicum-Helsinki -säätiö paransi

apurahaprosessejaan ottamalla käyttöön Aspicoren Apurahajärjestelmä 4:n.

Kuvituskuva

Biomedicum Helsinki -säätiön tarkoituksena on tukea kliinisen lääketieteen ja muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiö jakaa vuosittain apurahoja pääasiassa nuorille tutkijoille.

Apurahajärjestelmässä lomakkeet toteutettiin pelkästään englanniksi, sillä lääketieteessä englannin kieli toimii hyvin kaikille hakijoille. Haku avautui 3.8. ja kaikki hakuaikana saapuneet hakemukset siirrettiin helposti käsittelyyn.

2.7.2020 Turvallisuuden tukisäätiö tukeutuu Aspicoreen

Käyttäänotto aloitettiin helmikuussa ja ensin uudistettiin säätiön kotisivut vastaamaan paremmin säätiön toimintaa. Tämän jälkeen siirryttiin apurahajärjestelmän versio 4:n käyttöönottoon.

Apurahajärjestemään siirrettiin säätiön myöntöhistoria, joten uuden järjestelmän käyttöön oton yhteydessä voitiin vanha järjestelmä päästää samalla eläkkeelle.
Järjestelmä saatiin avattua hakijoiden käyttöön kesäkuun alussa ja nyt on ensimmäinen hakuaika onnistuneesti takana.

1.6.2020 Freelance-graafikot FOT ry:lle apurahajärjestelmä

Freelance-graafikot jakaa jatkossa apurahansa ja toiminta-avustuksensa Aspicoren järjestelmän avulla. Tieto Aspicoren järjestelmästä oli kantautunut yhdistyksen korviin ja yhteistyö aloitettiin kun Korona-virus oli jo siirtänyt porukan kotitoimistoille.

Etäpalaverien ja jaettujen dokumenttien avulla käyttöönotto sujui yllättävän tehokkaasti ja ensimmäinen hankinta-avustusten haku saatiin avautumaan jo toukokuussa.

29.5.2020 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖLLE ASPICOREN APURAHAJÄRJESTELMÄ

Suomen Metsäsäätiö on suomalaisen puun, puupohjaisten tuotteiden ja metsätalouden puolestapuhuja. Metsäsäätiö rahoittaa toimintaa, joka vahvistaa koko metsäelinkeinon elinvoimaisuutta. Metsäsäätiö jakaa vuosittain noin 200 apurahaa yhteismäärältään 1,4 – 1,5 miljoonaa euroa. Metsäsäätiön apurahoissa on jatkuva haku. Lukumääräisesti eniten myönnetään koululaisten kuljetusapurahoja, joilla yksittäinen koululuokka pääsee tutustumaan suomalaiseen metsäelinkeinoon.

Apurahojen käsittelyyn on aiemmin kulunut hyvin paljon työaikaa. Aspicore Oy:n toimittaman järjestelmän myötä Metsäsäätiön apurahojen hallinnointiprosessi hakuvaiheesta loppuraportointiin tehostuu erittäin merkittävästi, toteaa Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen. Apurahajärjestelmän käyttöönotto sujui täysin suunnitellussa aikataulussa, sovitussa budjetissa ja asiakkaan tarpeet huomioiden.
Yhteistyö Aspicoren kanssa on ollut erittäin helppoa, Järvinen kehuu.
https://metsasaatio.apurahat.net/