2.4.2012 Fortumin Säätiön apurahajärjestelmä käyttöön

Fortumin säätiö myöntää apurahoja luonnontieteiden, teknillistieteiden ja taloustieteiden tutkimus-, opetus- ja kehitystyöhön energia-alalla. Painoalueita ovat energian tuotanto ja energian käyttö sekä liikenteen energiaratkaisut.

Aspicoren toimittama apurahojen hakujärjestelmä otettiin käyttöön nopealla aikataululla.
Järjestelmällä sähköistetään kaikki apurahoihin liittyvät prosessit ja samalla saadaan järjestelmän  piiriin myös myöntöhistoria.

7.2.2012 Arvo ja Lea Ylppö Säätiö Aspicoren asiakkaaksi

ALYS_apurahaArvo ja Lea Ylppö Säätiö on valinnut Aspicoren sähköisen apurahajärjestelmän. Järjestelmä otetaan käyttöön ennen seuraavaa apurahahakua.

Säätiön tuen kohteena oleva lastenneurologia on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa lasten keskus- ja ääreishermoston sekä lihasten sairauksia ja vammoja. Keskeisiä tehtäväalueita ovat liikuntavammojen, epilepsian, erilaisten oppimis- ja kehityshäiriöiden tunnistaminen ja hoito.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on Aspicorelle merkittävä päänavaus lääketieteen alan säätiössä.

8.1.2012 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö

OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön sähköinen apurahojen haku avautui hakijoille. Tutkimussäätiö jakaa noin miljoona euroa taloustieteellisen tutkimukseen. Aspicoren toimittama ratkaisu on otettu käyttöön loppuvuoden aikana. Aspicore toimitti säätiölle myös kotisivuratkaisun.

OPS

12.9.2011 Henry Fordin Säätiölle apurahajärjestelmä

Vuonna 1947 perustettu Henry Fordin Säätiö sähköistää apurahojen hallintansa valitsemalla Aspicore Oy:n  sähköisen palvelun toimittajaksi. Järjestelmä toimitettaan avaimet käteen toimituksena ja hakijoille kaksikielisenä.

Henry Fordin Säätiön tavoitteena on edistää moottoriliikenteen ja koneellisen maatalouden opetus- ja tutkimustyötä Suomessa.

HenryFordSäätiö

Säätiö on viimeisen kymmen vuoden aikana jakanut yhteensä yli 3 miljoonaa euroa.

 

20.12.2010 Aspicore apurahajärjestelmälle useita asiakkaita

Aspicore Oy:lla on pitkä kokemus sähköisestä apurahojen haku- ja hallintajärjestelmistä, sillä yhtiö toteuttu Maj ja Tor Nesslingin säätiölle sähköisen järjestelmän jo 90 luvulla, jolloin harvoilla säätiöllä oli sähköistettyjä järjestelmiä. Vuonna 2007 järjestelmä uudistettiin ja hankkeen tuloksena Aspicore päätti tuotteistaa järjestelmää.

Finnfoto1

Yhteistyö on käynnistynyt Suomen Luonnonvarain tutkimussäätiön, Fonnfoto ry:n, Grafia ry:n ja JOKES -säätiön kanssa.