15.4.2018 MTK:n säätiö Aspicoren asiakkaaksi

MTK:n Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ”tukea taloudellisesti niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, on omikseen tunnustanut ja joiden tarkoituksena on edistää maa- ja metsätalouden kehitystä sekä valvoa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.”

Säätiön oli kuullut apurahajärjestelmästä toisilta säätiöiltä ja asiamies Timo Rytkönen otti yhteyden Aspicoreen.  Yhdessä muokattiin hakemuslomake ja luokittelutiedot vastaamaan säätiön tarpeita  ja päätettiin käyttöönottoprojektin aikataulu.

Säätiön haku avautui 1.4.2018 ja päättyy 30.4.2018.

GDPR Workshop 2 järjestettiin 10.4.2018

GDPR Workshop  osassa 2 oli tarkoitus tehdä kunkin osallistujan osalta riskikartoitus apurahaprosesseihin liittyen. Kun mukana on joukko eri kokoisia ja eri kohderyhmille rahaa jakavia säätiöitä, on mahdollista yhdessä arvioida riskien suuruutta suhteessa toimimman laajuuteen. Kartoituksen jälkeen päästiin selosteen pariin.

 

Tilaisuus järjestettiin Helsingin keskustassa Hotel Havenin tiloissa tiistaina 10.4.2018 klo 11.30-16.00.

Tilaisuus oli onnistunut. Asetetut tavoitteet täyttyivät ja tuloksia saatiin.

 

1.4.2018 Eija ja Veikko Lesosen säätiölle apurahajärjestelmä

Eija ja Veikko Lesosen säätiön perustamisajatuksena oli halu tukea erityisesti Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointia. Avustuspäätökset tekee säätiön hallitus, jolla on laaja tuntemus lasten ja nuorten hyväksi ja tueksi tehtävästä työstä.

Säätiö päätyi Aspicoren apurahajärjestelmään tietoturvan ja Aspicoren hyvien referenssien ansiosta.

Ensimmäinen haku uudella järjestelmällä päättyi maaliskuun lopussa ja haku sujui ongelmitta.

1.4.2018 Opetus- Kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö

Säätiö myöntää apurahoja opetus- ja kasvatusalan koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taide- ja kulttuurihankkeisiin sekä opintomatkoihin. Apurahat myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Säätiö käytti aikaisemmin heille räätälöityä hakujärjestelmää ja päätti siirtyä käyttämään Aspicoren apurahajärjestelmää sen tarjoaman luotettavuuden takia.

Säätiön haku päättyi maaliskuun lopussa ja hakemusten käsittely on nyt meneillään.