20.2.2018 Rising North

“Rising North aims to help Nordic startups become global leaders by financing unique spearhead projects and initiatives organized jointly by Nordic organizations. The 1,5M EUR fund is operated in Finland by the Startup Foundation”

Application period is already started and the deadline is March 1st.

15.2.2018 Ida Montinin Säätiö Aspicoren asiakkaaksi

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimusta astma- , sydän- ja syöpätautien alalla sekä tukea pohjoispohjalaisten kauppatieteiden opiskelua. Koska säätiön myöntämät apurahat kohdistuvat erilaisiin kohderyhmiin, tehtiin säätiölle kaksi erilaista hakemuslomaketta. Säätiön sähköinen apurahojen haku aukesi helmikuun alussa.

13.2.2018 GDPR tilaisuus säätiölle

Joulukuussa Aspicoren järjestämä tilaisuus tuli täyteen joten  EU:n uutta tietosuoja-asetusta koskevan tilaisuus järjestettiiin uusintana-tilaisuutena.

Tietosuojatilaisuus

Tällä kertaa tilaisuus järjestettiin Aspicoren toimistolla takkakabinetissa. Samalla kertaa päätettiin järjestää workshoppeja, joissa päästään syvemmälle käytännön toimissa tietosuojan huomioimisessa.

1.2.2018 WSOY:n kirjallisuussäätiön haku on avautunut

Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö on riippumaton, yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitus on suomalaisen kirjallisuuden edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja, tarjoamalla kirjailijoille työskentelymahdollisuuksia residensseissä koti- ja ulkomailla sekä edistämällä lukemista. Apurahajärjestelmä kattaa myös hakemukset residensseihin, joten hakemiseen liittyvät toiminnot voidaan hoitaa yhdellä järjestelmällä.

Säätiön hakuaika on 1.2.-28.2.2018.