6.1.2018 Stiftelsen 7:nde Mars Fonden Aspicoren asiakkaaksi

Säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita jakamalla avustuksia. Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa sekä ulkomailla, erityisesti suomen lähialueilla. Käyttöönotto sujui suunnitellusti ja järjestelmä avautui hakijoille joulukuussa. Apurahajärjestelmä on suomeksi ja ruotsiksi.

5.1.2018 Patricia Seppälän säätiö Aspicoren asiakkaaksi

Patricia Seppälän säätiö edistää kuvajournalismin, lehtikuvauksen ja muun dokumentoivan valokuvauksen kehitystä. Patricia Seppälän Säätiö on aikaisemmin käyttänyt omaa apurahajärjestelmää. Säätiö päätti siirtyä käyttämään Aspicoren pitkälle tuotteistettua apurahajärjestelmää, koska aikaisempi järjestelmä olisi vaatinut paljon kehitystyötä. Käyttöönottoprojekti on päättymässä ja haku uudessa järjestelmässä on jo avautunut hakijoiden käyttöön. Apurahajärjestelmä on suomeksi ja englanniksi.