25.5.2016 Nytt bidragssystem för Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet har valt Aspicore som leverantör för deras elektroniska bidragssystem. Vårens ansökningsomgång för stipendier genomfördes framgångsrikt i det nya bidragssystemet.

ksf_screenshot

Konstsamfundets uppgift är att förvalta den förmögenhet som Amos Anderson testamenterat och med dess avkastning stöda finlandssvensk kultur; musik, litteratur, publicistik, bildkonst och teater. Konstsamfundet understöder också yrkesutbildning, det svenska språkets ställning och informationsspridning på svenska.

 

15.5.2016 Korvatautien tutkimussäätiölle kotisivut

Säätiö otti apurahojen haussa Aspicoren palvelun käyttöön alkuvuodesta.

Hyvien kokemusten perusteella Säätiö päätyi hankkimaan myös kotisivut Aspicoren tuottamana. Säätiön sihteeri pääsee helposti päivittämään sivuja selaimella tarpeen mukaan paikasta riippumatta.

KTTS