3.2.2016 Tiedeakatemiain neuvottelukunta käyttämään Aspicoren järjestelmää

katu1

Tiedeakatemiain neuvottelukunta koordinoi eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toimintaa. Neuvottelukunta myös päättää opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliskomiteoille osoittaman toiminta-avustuksen jakamisesta.

Aspicoren kehittämän tukien hallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti oli vuoden alussa ja järjestelmä sai nimekseen KATU toimintatukijärjestelmä.

Myös raportointi tapahtuu uudessa KATU-järjestelmässä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiveiden mukaisesti kansalliskomiteoita pyydetään tänä vuonna raportoimaan myös kansalliskomiteatoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

katu2

Kansalliskomiteat ovat tieteenalakohtaisia tai ilmiökeskeisiä yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on linkittää kansalliset tutkijayhteisöt tiettyihin kansainvälisiin kattojärjestöihin. Kansalliskomiteat muodostavat laajan kansainvälistä yhteistyötä tekevien tutkijoiden asiantuntijaverkoston. Kansalliskomiteoissa on edustettuna tieteellisiä seuroja, yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia.

1.2.2016 Karjalan Kulttuurirahaston apurahojen haku

Karjalan Kulttuurirahaston apurahojen haku hoidettiin ensimmäisen kerran sähköisesti.

Säätiö tuli Aspicoren asiakkaaksi ja säätiön apurahojen haku hoitui onnistuneesti Aspicoren sähköisen palvelun avulla.

Karjalan kulttuurirahasto

Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä.Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja tutkimustyötä.

Aspicore toimitti säätiölle myös helppokäyttöiset ja eri laitteille mukautuvat kotisivut.