30.1.2013 Ajopäiväkirjaa tukemaan myös Windows Phone 8 sovellus

Aspicoren sähköisen ajopäiväkirjan sovellusta on voinut käyttää WP7.5 puhelimissa ja sovellus on toiminut myös uudemmissa WP 8 puhelimissa. Sovellusta on voinut käyttää vain edustalla.

Aspicoren tarjoama sähköinen ajopäiväkirja on nyt saanut  myös aidon Windows Phone 8 sovelluksen. Sovellus osaa hyödyntää uusien puhelimien tarjomaa tausta-ajoa, eli sovelluksen ei välttämättä tarvitse pyöriä edustasovelluksena. Puhelin toimii automaattisena matkatiedon tallentajana ja lähettää keräämänsä tiedot LogMyDrive palveluun automaattisesti.

  • Nokia Lumia 920
  • Nokia Lumia 820
  • Nokia Lumia 620

Lumia_920_LogMyDrive

Lisää ajopäiväkirjasta www.logmydrive.com.

10.1.2013 Merenkulun säätiölle apurahajärjestelmä ja kotisivut

Merenkulun säätiö päätti kehittää apurahaprosessejaan Aspicoren avulla. Säätiö päätyi Aspicoren palveluun.

Aspicoren tarjoama palvelu otetaan käyttöön nopealla aikataululla, sillä apurahojen haku avautuu jo helmikuun alussa.

Samalla kertaa Merenkulun säätiö uusi kotisivujensa ilmeen. Aspicore toimitti myös kotisivut nopealla aikataululla. Merenkulun säätiön kotisivut löytyvät osoitteesta www.merenkulunsaatio.fi

3.12.2012 Lasten syöpäsäätiö Väre Aspicoren asiakkaaksi

Lasten syöpäsäätiö Väre Säätiö jakaa vuosittain apurahoja säätiön sääntöjen edellyttämään lasten leukemian ja muiden syöpäsairauksien tutkimukseen ja hoitoon julkisen hakumenettelyn perusteella.

Säätiö valitsi uuden sähköisen hakujärjestelmän toimittajaksi Aspicoren. Aspicoren toimittama palvelu otetaan käyttöön helmikuun alussa.

2013 Kilometrikorvaukset

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2013

Tässä pähkinäkuoressa yleisimmät verovapaat matkakustannusten enimmäismäärät.

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan autolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Auto 45 senttiä kilometriltä
+ 3 senttiä kultakin kanssamatkustajalta

Päivärahat

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 17€
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 38€
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla 17€
– yli 6 tunnilla 38€

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Matkalasku

Työntekijän on tehtävä työmatkasta matkalasku. Matkalaskuun liitetään matkaan liittyvät maksukuitit. Työmatkasta aiheutuneet matkakulut (esimerkiksi lento- ja junaliput) ja majoituskulut (hotellimaksut) työnantaja voi korvata kuittien mukaan. Työmatkasta voi kuitenkin aiheutua myös sellaisia lisäkustannuksia, joita ei voida selvittää kuittien tai tositteiden avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakulut silloin, jos matka tehdään omalla autolla. Työnantaja voi maksaa näistäkin kuluista korvauksia verottomasti, kunhan korvausten perusteena käytetään Verohallinnon päätöksessä vahvistettuja arvoja.

Asunnon ja työpaikan välinen matka ei ole verotuksessa työmatka. Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman (yleensä julkisen) kulkuneuvon mukaan. Vähennystä voit vaatia esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Ajopäiväkirja automaattisesti ja matkalaskut helpoiten www.LogMyDrive.com

Lisää tietoa sivuilta www.vero.fi